Маркет ЛИНКС ООД е сертифицирана и прилага СУК в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001 : 2008

Обратно 01.09.2011

На 01.09.2011 г. Маркет ЛИНКС ООД получи сертификат удостоверяващ, че системата за управление на качеството, разработена и прилагана при пазарни, социални, политически изследвания и консултации съответства на стандарта БДС EN ISO 9001 : 2008

№ СУК-186-01/011