Пазарът на смартфони и таблети показва насищане за 2016

Обратно 11.07.2016

Темпът на нарастване в дела на притежателите на смартфон и таблет се забавя, което е ясен знак за насищане на пазара. Възрастовата структура на потребителите запазва своята хетерогенност – най-високо е проникването сред най-младите (до 34 г.) и показва намаляваща тенденция с нарастването на възрастта. София запазва водеща позиция, но ръстът в категорията се дължи на по-малките населени места.

Индикатори на проучването и съдържание на доклада.