Еднократни количествени изследвания

Същност
Еднократни количествени изследвания, всяко от които е с уникален дизайн, зависещ от целите на проучването.

Приложение
Събиране на многообразна информация, свързана с всеки един етап от разработването и реализирането на пазара на продукт/услуга, както и със създаването и реализирането на маркетинговата и рекламна му стратегия.

 

Предимства
• събиране и обработване на голям обем информация;
• детайлно изучаване на поставените проблеми.