Измерване ефективността на рекламни кампании

Същност
Установяване на реалната ефективност на рекламната кампанията по време и след приключването й.

Ефективността се измерва чрез оценка на:
• спонтанната и подпомогната познатост на рекламата;
• спонтанната и подпомогната познатост на продукта;
• запомненост на елементите от рекламата;
• запомненост на рекламното изречение;
• настроение и чувства, които рекламата създава;
• потребление/консумация на продукта;
• намерение за потребление/консумация на продукта в бъдеще.

 Преди началото на всяка рекламна кампания трябва да се знаят отговорите на няколко много важни въпроса:
• Кои медии използват най-често потенциалните клиенти /преса, радио телевизия/?
• Колко често и по какъв начин те използват тези медии?
• Какво е отношението им към рекламите като цяло?
• Какво влияние върху покупката на съответна категория продукти оказват рекламите?