Експресни изследвания

Същност
Изследвания, при които необходимата информация се събира и анализира в рамките на 2 – 3 дни. Въпросниците обикновено са кратки - до 10 въпроса, а самото интервю се провежда по телефона.

Приложение
За събиране на различен тип количествена информация:
• познатост и предпочитание на продукти, марки, реклами;
• навици на покупка и потребление на даден продукт;
• лоялност към марката;
• имидж на марката;
• изчисляване на пазарни дялове;
• идентифициране на таргет групи;
• изучаване на общественото мнение по наболели въпроси;
• ефект от рекламни и PR кампании.