Индикатори на проучването и съдържание на доклада Употреба на смарт устройства, Юни 2017

Цели на изследването:

Да направи демографски профил на притежателите на смартфони и таблети в България

Да установи пазарният дял на смартфоните и таблети в България

Да установи най-широко използваните марки и операционни системи на българския пазар

Да установи честотата на използване на различните функции на смартфоните

 

Методология:

- ТИП НА ПРОУЧВАНЕТО:  Количествено проучване

- МЕТОД НА РЕГИСТРАЦИЯ:  Пряко лично интервю

- МОДЕЛ НА ИЗВАДКАТА:  Стратифицирана тристепенна гнездова. Респондентите   са подбрани чрез квотна матрица по пол, възраст и населено място

- ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ:  Представително за домакинствата, 18+ години

- РЕАЛИЗИРАНА ИЗВАДКА:  1 002 респондентa

- КОНТРОЛ:  Контролни проверки на 20% от анкетните карти

- ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ:  31.05 – 06.06.2016г.

 

Индикатори:

- Пазар на смартфони и таблети в България 2013-2016

Проникване на смартфони и таблети по демографски сегменти

Придобиване на смартфон

Използвани марки

Използвани операционни системи

Функции на смартфоните – честота на използване за 2016 г., сравнение по години, 

Безплатни приложения

Платени приложения

 

За повече информация и пълен доклад, моля свържете се с нас.

МаркетЛинкс ООД
Адрес: София 1000, България, ул. Ангел Кънчев 5, ет. 2
Тел.: +359 2 980 55 53; +359 2 980 51 77; +359 2 980 52 79
Факс: +359 2 980 04 00
e-mail: ofice@marketlinks.bg


Вижте по-голяма карта