Он-лайн изследвания

Същност

Това са различни видове изследвания (маркетингови, социални и др.), които се осъществяват използвайки възможностите на глобалната мрежа – Интернет.

Обикновено тези изследвания са платени т.е. участниците в тях получават определено възнаграждение в зависимост от времето за попълване на съответния въпросник

Личните данни предоставяни от участниците по никакъв начин не се обвързват с попълнените от тях анкети и не се предоставят за ползване от трети лица.

Приложение

Подходящ метод както за качествени, така и за количествени изследователски проекти

•  Продуктови тестове
•  Тестване на концепции за продукт, реклама, комуникационна кампания
•  Тестване на реклами
•  Медийни изследвания

•  Политически барометър
•  Вътрешно организационни проучвания (сред персонала на дадена фирма)
•  Тракинг на удовлетвореността на потребителите
•  Оценяване на качеството на проведени семинари и конференции
•  Много други

 Предимства на метода

•  Значително намаление на разходите в сравнение с обикновените изследвания
•  Лесен за управление
•  Висока ефективност при B2B изследвания
•  Разнообразни възможности за приложение – лесен начин за оценка на различни мултимедия, визуални, аудио и видео материали, уеб сайтове
•  Организацията и провеждането им не изисква многоброен персонал
•  По-голям контрол върху входящата информация, разкриване и предотвратяване на измама
•  Стимулираща система за възнаграждения на участниците
•  Натоварването на респондентите е слабо
• Отговарянето на анкетите става в най-удобния за анкетираните лица момент
• Онлайн помощ при необходимост
•  Клиентите могат да следят процеса на анкетиране в реално време

• Времето за “чистене” на данните е значително по-малко
• Времето за обработка се съкращава
• Съществуват възможности за получаването на “готови” таблици и графики
• Получаване на “бързи” резултати
• Експорт на резултатите в .XLS, .SAV...
• Получаване на онлайн статистика

 

 Онлайн панел на Маркет ЛИНКС

Онлайн панелът на Маркет ЛИНКС се състои от близо 4 400 персонално рекрутирани панелисти. Това означава, че няма фалшиви респонденти или изследвания, разпространени сред неизвестна аудитория. Всеки имейл в нашата база данни има своя идентифициран собственик и ние познаваме неговия потребителски, социален и демографски профил.
Нашият панел има Национална представителност спрямо съвкупността на интернет  потребителите в България  на 15 и повече години. Интернет потребители са лица, използващи Интернет поне веднъж седмично.

Ние сме в процес на постоянно инвестиране в разширяване на базата от панелисти, като извършваме този процес след съответните проверки и според добрите практики за качество.

Чрез нашият стратегически партньор – немската компания Respondi AG, тяхното водещо ноу-хау и мрежа от панелисти, ние можем да провеждаме онлайн изследвания в 10 Европейски държави.