Нашите стандарти

ESOMAR - Маркет ЛИНКС стриктно спазва Етичния и професионален код на ESOMAR

ISO 9001:2015 - Маркет ЛИНКС има акредитация за ISO 9001:2015