Нашият екип

Добромир Живков, Управител

Красияна Стоянова, Финансов Директор
Станислава Чипова, Директор Проучвания

Дсн. Цветелина Стоянова, Директор Иновации

 

Изследователи професионалисти - социолози, маркетолози, икономисти, културолози, антрополози, статистици: специалисти в количествени и качествени изследвания.

Имаме дългогодишен опит: повечето от нас са работили над 15 години в областта на маркетинговите и социалните изследвания.

Нашите модератори имат над 15-годишен опит в качествените изследвания.

 

• Постоянно заети 20 човека

• Частично заети 15 човека

Опитна и надеждна интервюерска мрежа:
- работеща в около 92 населени места в цялата страна
- обучена в провеждането на стандартни и експертни интервюта

• Интервюери над 450 човека

• Регионални супервайзори 42 човека

Интервюерска мрежа на "Маркет Линкс":
map