PAPI/CAPI/CATI/CAWI

Същност

Преки лични интервюта, в които интервюерът регистрира данните на хартиен носител (PAPI), директно в компютър (CAPI), чрез телефон (CATI) или чрез уеб линк (CAWI).

 

CATI – СИСТЕМА ЗА КОМПЮТЪРНО АСИСТИРАНО ТЕЛЕФОННО ИНТЕРВЮ 

Същност 

Телефонно интервю чрез системата CATI – специализиран софтуер за провеждане на телефонни интервюта. В специализиран кол център обучени интервюери провеждат телефонни интервюта. За целта центърът разполага с база данни, от която по метода на случайните числа се генерира списък с физически или юридически лица, които да бъдат интервюирани. 
За разлика от другите изследвания при CATI въпросникът и всички необходими материали по изследването са въведени в компютър и регистрацията на отговорите става директно, без да се използва хартиен носител. Това спомага да се намали съществено времето за събиране и предварителна обработка на количествена информация.

Предимства

Записват се всички проведени интервюта и контролът по провеждането се извършва в реално време. При желание от страна на клиента има възможност да се прослушват записите от интервютата. На разположение е цялата информация за теренната работа в електронен вид – продължителност на интервюто, населените места, в които са провеждани телефонните интервюта и т.н.

Приложение 

CATI системата е подходяща за: 
• бизнес изследвания; 
• количествени изследвания сред консуматори; 
• изследвания, свързани с реклами/промоции; 
• медийни изследвания.