Продуктови тестове

Продуктови тестове

Същност
Оценка на даден продукт по определени характеристики, с цел идентифициране на неговите силни и слаби страни. Продуктът може да бъде както съществуващ вече на пазара, така и нов.
Продуктовите изследвания биват:
• “слепи” / ”маскирани” – участниците в теста оценяват продуктите без да знаят на кои марки са;
• “брендирани” – участниците в теста оценяват продуктите като знаят на кои марки са.
“Маскираните” продуктови тестове се използват при тестиране на нова рецепта или при избор между няколко рецепти/варианти на продукта.
“Брендираните” тестове се използват при сравнение на даден продукт с продукти на конкурентни марки.
В зависимост от техниката на повеждане продуктовите тестове се делят на:
• монадични (тества се само един продукт) - при тестиране на нов продукт, който няма директен конкурент или при желание да се избегне сравнението на тествания продукт с други;
•  протомонадични (тестват се два продукта) – за директно сравнение и избор между продукти.

Приложение
Методът е подходящ за събиране на количествена информация, свързана с:
• оценка на продуктовите характеристики на продукта;
• сравнение между два и повече продукта;
• избор на предпочитания продукт;
• намерение за покупка и употреба на продукта.

Тестиране на цената

Същност
Оценка и анализ на ценовото позициониране на продукти и услуги, както и на възприемането на цената от потребителите. Този вид изследване е от изключителна важност при разработването на нови продукти.

Приложение
Получаване на адекватна информация свързана с:
• конкурентноспособността на продукта/услугата;
• позиционирането на продукта/услугата в съзнанието на потребителите - масов продукт или продукт за определена група хора;
• ценовото му позициониране спрямо конкурентните продукти/услуги;
• определяне на адекватни отстъпки за дистрибутори, търговци на едро.

Тестиране на опаковки

Същност
Тестирането на опаковката на продукта дава информация:
• подходяща ли е опаковката за дадения продукт;
• откроява ли се на фона на опаковките на конкурентните продукти;
• възможността да привлече вниманието на клиента;
• допринася ли за създаване на необходимия имидж на марката.

Приложение
• позициониране на нови продукти на пазара;
• идентифициране на проблеми на съществуващи вече продукти;
• пре-позициониране на съществуващ продукт.

Тестиране на продуктови концепции

Същност
Качествен метод, който се използва при тестиране на концепции за нов продукт или за идентифициране на проблеми при съществуващ.

Приложение
Предварителното тестиране на концепцията за нов продукт служи за:
• разкриване на необходимостта и отношението към продукта;
• позиционирането на продукта сред определена таргет група;
• разкриване на намерението на потребителите за първа и последваща покупка;
• възприемане и отношение към името на продукта;
• нагласи към предлаганата цена.


При съществуващи продукти методът е подходящ за идентифициране на проблеми свързани с:
• продукта;
• позициите на марката;
• цена;
• дистрибуция.