Бизнес решения

Маркет ЛИНКС предлага цялостно обслужване в сферата на маркетинговите и социални изследвания и консултации.

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ МАРКЕТИНГОВИ И СОЦИАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

Дизайн и провеждане на проучванията
Дизайнът на изследването може да бъде създаден чрез:
- специално разработени за нуждите на клиента методологии
- стандартизирани методологии

Събиране на първична информация чрез следните методи:

•   Телефонни интервюта по системата (CATI) в собствен кол център с 20 работни станции
•   Преки лични интервюта (PAPI) – в дома на респондента, на улицата, на мястото на покупката, в зала
•   Преки лични интервюта с помощта на компютър/таблет (CAPI, TAPI)
•   Специализирани дълбочинни интервюта
•   Фокус-групи (групови дискусии)
•   Онлайн интервюта
•   Експертни и бизнес интервюта

Събиране на вторична информация чрез следните методи:

•   Деск рисърч

Кодиране и въвеждане на данните

Обработка на данните

Анализи
•   статистически
•   маркетингови
•   бизнес
•   микро и макро-икономически
•   социални

МАРКЕТИНГОВИ КОНСУЛТАЦИИ

На база на пазарната информация, консултираме нашите клиенти за тяхното маркетингово представяне с цел ефективно постигане на поставените цели.  

ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ И МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОДУКТ, МАРКА И РЕКЛАМА

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКАТА