Обществено-политически нагласи - ноември 2019

Обратно 10.12.2019

Анализът и графиките можете да намерите тук.