Нашите членства

- ESOMAR – световна организация на изследователските агенции,

- IRIS – международна верига от изследователски агенциии,

- BAMOR – Българска асоциация на изследователските агенции