Социални и политически изследвания

Същност
Изучаване на общественото мнение във връзка със специфични социални и политически въпроси.

Приложение
• диагностика на социални проблеми;
• отношение към специфични социални въпроси;
• оценка на социални проекти;
• измерване на PR кампании в социалната сфера;
• изучаване на политическата нагласа сред населението;
• намерение за гласуване;
• изготвяне на прогнози за резултати от парламентарни, президентски и общински избори.

/Карусел/Dollarphotoclub_60935432.jpg