За нас

Маркет Линкс е агенция, предлагаща цялостно обслужване в сферата на маркетинговите и социални изследвания и консултации.
Екипът на Маркет Линкс има над 15 годишен опит в осигуряването на качествено обслужване за български и чуждестранни клиенти.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА
• Повече от 15 годишен опит в областта на маркетинговите и социални изследвания: ние имаме възможността да работим за повечето мултинационални компании в България – директно или като подизпълнители по много международни проекти.
• Опит в проектиране на дизайна на изследването и анализа като прилагаме гъвкав подход към нуждите на клиентите: както стандартизирани изследователски проекти, така и специфичен дизайн за разрешаването на конкретни проблеми.
• Поддържаме дългогодишни отношения с клиентите си, познаваме в дълбочина спецификата на дейността им.
• Много добре обучена и надеждна мрежа от интервюери , покриваща 92 населени места в страната. Нашите интервюери имат опит в провеждането на:
•  индивидуални (в и извън дома) и телефонни интервюта;
•  бизнес изследвания;
•  експертни интервюта.
• Модератори на фокус-групи с повече от 15 години опит в качествените изследвания.
• Високи стандарти в събирането на данни и осъществяването на контрол на всички нива на получаване и обработка на информацията.

РЕСУРСИ

• Опитни изследователи, модератори, аналитици, специалисти по обработка на данните и консултанти.
• Иновативна система за дигитален мониторинг на дистрибуцията и мърчъндайзинга - уеб базирана платформа + мобилни устройства.
• Много добре обучена и надеждна интервюерска мрежа от над 600 интервюери, покриваща 92 населени места в страната.
• Специално оборудвана зала, осигуряваща най-добри условия за провеждане на качествени изследвания с възможност за професионален симултантен превод, аудио и видео запис.
• In-home обработка на данните (при необходимост и въвеждане).
• Разработен от нас софтуер за медиа планиране и мониторинг.
• Онлайн панел от близо 4400 персонално рекрутирани панелисти, който постоянно разширяваме.
• CATI кол център с 20 работни станции.