Качествени изследвания

Качествените проучвания се провеждат със сравнително ограничен кръг лица. Те имат основно разузнавателни цели, насочени са към обогатяване представите на изследователите за изследвания обект, акцентират на нюансите, на подробностите, на задълбочаването в проблемите, на дискусиите, на различието в становищата. При масови изследвания не може да се акцентира на подробности, информацията е по-семпла, опростена, становищата са предварително формулирани с цел измерване точното им разпространение.

/Карусел/Dollarphotoclub_82362284.jpg