Изследвания в Здравеопазването

След години работа в сектора на здравеопазването и стотици проекти, Маркет ЛИНКС инвестира в специализиран екип от изследователи, посветен на маркетингови проучвания в този бранш - LINKS Health.

LINKS Health е посветен да предостави най-високо качество на събиране и анализ на данни. Ние се фокусираме върху разбирането на взаимодействието между всички заинтересовани страни във фармацевтичната индустрия, които могат да окажат влияние върху успеха на даден продукт или марка.

Клиентската удовлетвореност може да бъде повлияна от различни целеви групи: от лидери на мнения, реимбурсиращи и вземащите решения институции до лекари, фармацевти и пациенти. Ние предлагаме по-задълбочени познания и резултати в работата си с тези групи в контекста и спецификата на българското здравеопазване на всички нива.

Използваме както качествен така и количествен подход като част от различни изследователски методики: дълбочинни интервюта, фокус-групи, F2F, CATI/TAPI, уеб интервюта, дневници. Всички те които успешно се използват за разкриване поведението на потребителите, на процеса на взимане на решения, факторите за избор, бариерите, съотношението качество-цена, възприятието и т.н .;

Нашият опит обхваща и следните типове изследователски проекти:
• Употреба и нагласи, включително специфични показатели като клинична пътека, източници на информация, опит с търговски марки и продукти, причини за смяната на доставчика, чувствителност към цената;
• Проучвания на марката;
• Когнитивен разбор и много други.

Нашите висококачествени стандарти на работа и опитни изследователи-експерти, ни позволяват да изграждаме дълбоко разбиране за фармацевтичната индустрия и динамиката на този пазар. Нашата сфера на консултиране надхвърля статистическите данни и помага на нашите клиенти да взимат ефективни бизнес решения.

/Карусел/color.jpg