Оценка на дистрибуцията

Същност

Наблюдение и анализ на работата на дистрибуторите. Анализът може да бъде както вътрешен - чрез документите за движение на продуктите от производителя до дистрибутора, така и външен – чрез маркетингово изследване.

Приложение

Този тип изследване ни дава информация за:
• разпространението/дистрибуцията на продукта;
• ефективност на дистрибуторските канали;
• оценка на ефективността на тренировъчни дейности с дистрибуторите;
• наличие на рекламни материали и промоции на мястото на продажбата.

Нашето предложение

• уеб-базирана интегрирана платформа, специално разработена за целите на проучването;
• разработване и управление на проекта от опитни изследователи;
• мобилни устройства от най-висок клас;
• екип от над 200 обучени одитори в общо 92 населени места в България.

Предимства на пратформата на Маркет ЛИНКС

• Програмиране на въпросник
Пълнофункционален модул за програмиране на въпросник (подбор, филтри, рандомизацията и т.н.)
Всички видове въпроси / индикатори
• Събиране на данни
Лесно за употреба мобилно приложение под Android / iOS.
Онлайн и офлайн събиране на данни
Мултимедия, GPS и баркод скенер
• Обработка на данни
Работим с най-често използваните показатели
Сегментация и/или филтриране на резултатите по задание на клиента
• Представяне на резултатите
Представяне на резултати в реално време (веднага след постъпването на данните)
Таблични доклади
Dashboards (графични визуализации) - доклади за средно и високо управленско ниво

  /Карусел/Picture3.png