Електорални нагласи в началото на кампанията - август 2022

Обратно 08.09.2022

Анализът и графиките можете да намерите тук.