Консолидация около властовите центрове и висок залог за следващите избори - юни 2020

Обратно 12.06.2020

Анализът и графиките можете да намерите тук.