ЛИНКС Бюлетин - Брой 10

Обратно 03.08.2012

/Новини/ЛИНКС Бюлетин - Брой 10/bulletin10.gif

Здрав дух в здраво тяло. Или пък не?

 

Все по-често срещаме данни от проучвания за нивото на „щастие“ сред българите и за жалост резултатите обикновено са нерадостни. Различни индекси и скали измерват и съставят съвкупната оценка за определението „щастлив“. Факт е обаче, че България се нарежда на едно от последните места в света по този показател. Причините за това са различни и многопластови, но една от тях неизменно е свързана със здравето. Здравето е променлива, която винаги има значителна тежест в общата оценка за щастие.

Маркет ЛИНКС проведе национално-представително проучване на тема „Здравния статус на българското население“. Основните данни ще представим по-долу.

Страдате ли от някоя от изброените по-долу болести?

 /Новини/ЛИНКС Бюлетин - Брой 10/bul10_img1s.gif

 

Най-разпространеното хронично заболяване у нас остава хипертонията. 25.4% или приблизително милион и половина българи над 15 годишна възраст страдат от високо кръвно налягане. Тази тенденция се запазва и застрашително нараства последните години. В 97.9% от посочените случаи, заболяването е диагностицирано от медицинско лице. Приблизително еднакъв е делът на мъжете (21.3%) и жените (29.2%), като жените имат лек превес в съотношението. Близо 90% от случаите са на медикаментозно лечение, като 31.5% плащат за лечението си съвсем сами, а 58.7% ползват частично съфинансиране от НЗОК.
Най-голямата част от хипертониците в България (54.5%) са над 60 годишна възраст. Интересен е и фактът, че жителите на среден, малък град и село съставят 66.4% от всички болни от високо кръвно. Разбира се, в тези райони населението е най-силно застаряващо като демографски тенденции. От друга страна обаче, там е и най-слабо изразена информираността и ангажираността на хората към здравословен начин на живот. В подкрепа на горното, 61% от хипертониците имат средно образование и 64% са пенсионери. Цели 66% от страдащите от болестта имат доход до 300 лева месечно на член от домакинството.
На второ място сред наблюдаваните хронични заболявания е посочен ревматизмът. 7.6% или близо половин милион българи в страната страдат от ревматизъм, като жените са повече от мъжете – 9.7% към 5.3%. Почти всички (96.1%) са диагностицирани и 74.6% приемат медикаментозно лечение, назначено от лекар. Все пак има малко по-голям дял в сравнение с хипертониците, които прилагат и самолечение. За съжаление тук повече от половината болни (52%) финансират лечението си сами. 16% не се лекуват изобщо, а само 24.5% ползват съфинансиране от Здравната каса.

ами ли плащате за лечението си или се поема от НЗОК? 

/Новини/ЛИНКС Бюлетин - Брой 10/bul10_img2s.gif

На трето и четвърто място се нареждат съответно Исхемична болест на сърцето – 6.5% от населението посочва, че страда от тази болест и Диабет тип ІІ – 4.2%. Болните от Исхемична болест са повече жени отколкото мъже, съответно 7.6% към 5.4%, докато болните от Диабет тип ІІ са в еднакво съотношение на половете. Лицата, страдащи от Диабет тип ІІ са най-много в София 30.7%, а тези страдащи от Исхемична болест  са най-много в селата - 38%. Отново повече от половината страдащи и от двете заболявания са пенсионери.
Все пак най-интересната част от проучването е сравнително оптимистичната нагласа на интервюираните, 58.5% посочват, че не страдат от никоя от посочените болести. А средната оценка на цялото население е, че цялостно определя здравния си статус като „Добър“. 

Оставаме с надеждата, че програмите за профилактика, превенция, спорт и други инициативи за здравословен начин на живот ще достигат до все повече българи от всички възрасти и населени места.

Зорница Маркова, Маркет ЛИНКС

 

 

 

 Кой и защо избира дрехите втора употреба

 

Пазарът на дрехи втора употреба бележи безспорен ръст в България през последните няколко години. Форматите, в които търговските обекти съществуват са най-различни – от големи магазини с огромен брой артикули до малки бутикови магазинчета. Пазарните стратегии на всеки също са различни. Някои залагат на богат асортимент, избор на размери, актрактивни промоции за всякакъв тип потребители. Други пък опитват да изпъкнат с персонално отношение, артистични декорации и създаване на усещане за уникалност към почти всяка дреха.

 

Маркет ЛИНКС проведе национално-представително проучване, в което потърсихме профила на хората, пазаруващи от магазини „втора ръка“.
Като цяло сред посочените като най-често посещавани магазини за дрехи изобщо на първо място са: специализираните магазини за дрехи (30,3%), следвани от пазарите (20,1%). Магазините за дрехи втора употреба се нареждат на трето място (15,7%) като най-често посещаван тип магазин, изпреварвайки базари, молове, фирмени магазини на дадена марка.  Резултатите от проведеното проучване показват, че пазарът на дрехи втора употреба представлява понастоящем около 40% от населението. Най-голямо е проникването сред жените, хората на възраст 30-59 г., с ниски и средни доходи (до 480 лв. на член от домакинството). Като цяло, те са по-силно ценово чувствителни и в по-малка степен повлияни от имиджови фактори. Определящи за тях при покупка на дрехи са основно достъпната цена, доброто съотношение цена-качество.
Като цяло, най-силни резерви към този тип магазини се наблюдават сред младите хора (под 30 г.).
Като редовни потребители на дрехи втора употреба могат да се дефинират 16,7% от генералната съвкупност -  това са лицата, купували веднъж на 2-3 мес. или по-често. Повечето респонденти купуват дрехи веднъж на  няколко месеца като с по-висок дял в покупките са новите дрехи, регистрирайки двойно по-високи резултати от дрехите втора употреба.
Мотиви за избор на магазини за дрехи втора употреба. За 67,2% от купувачите на дрехи втора употреба ниските цени са основен фактор за избора на този тип магазини. Като други основни мотиви са посочени доброто съотношение цена-качество (45,7%), богатият асортимент (20,4%), високото качество (15,8%).

 

Какви са причините вие лично да пазарувате в магазини за дрехи втора употреба? (спонтанно изброяване)

 

/Новини/ЛИНКС Бюлетин - Брой 10/bul10_img3s.gif 

Купували ли сте облекла за Вас или Ваши близки през последната 1 г. от м-н за дрехи втора употреба?

 

Ася Георгиева, Калоян Попов, Маркет ЛИНКС