ЛИНКС Бюлетин - Брой 7

Обратно 26.09.2011

/Новини/Брой 7/bulletin7.gif

Добрите практики се превръщат в стандарти

На 01.09.2011 г. Маркет ЛИНКС ООД получи сертификат удостоверяващ, че системата за управление на качеството, разработена и прилагана при пазарни, социални, политически изследвания и консултации съответства на стандарта БДС EN ISO 9001 : 2008

Маркет ЛИНКС

 

Електронен дневник за българските училища

В края на месец август, Маркет ЛИНКС проведе изследователски проект, чиято основна цел бе да бъдат проучени обществените нагласи към въвеждането и използването на системата "Електронен Дневник" - InfoServ® e-School. За целта бяха реализирани проучвания сред три целеви групи – родители на ученици, директори и учители в системата на средното образование.
    Резултатите от национално-представителното проучване (1151 лица над 18 г.) показват, че обществото осъзнава необходимостта от промяна в сегашния модел на взаимоотношения между родители и училище. 85% от родителите на ученици в страната смятат въвеждането на системата "Електронен Дневник" - InfoServ® e-School за необходимо. Още по-висок е този дял сред учителите – 90%, които очакват конкретни резултати в ежедневната им работа с учениците. 58% от директорите също подкрепят въвеждането на такава система.
И сред трите целеви групи спонтанно посочени бяха редица потенциални позитиви от използването на "Електронен Дневник" - InfoServ® e-School като:
• възможността за постоянна и навременна информираност на родителите;
• подобряване на дисциплината / спомагане за контрола на децата;
• подобряване и улесняване на комуникацията учител – родител.
    В съвременното динамично ежедневие, особено това на активните и заети жители на градовете, удобството и спестяването на време на родителите също се откроява като предимство на електронната система "Електронен Дневник" - InfoServ® e-School.

За всяка една от изброените до каква степен смятате, че тя би или не би допринесла:

/Новини/Брой 7/bul7_img6s.gif

 Въпреки силно изразените позитивни нагласи, и сред родителите и сред педагогическия персонал в училищата, изследванията регистрираха и известни съмнения и бариери пред възприемането на системата "Електронен Дневник" - InfoServ® e-School. Те могат да бъдат обобщени в няколко насоки:
• предпочитания към личния контакт учител-родител и успешно поддържана връзка между учители и родители в някои училища;
• значителна липса на заинтересованост от страна на родителите и съмнения, че системата би успяла да промени тези негативен модел;
• опасения, че твърде много ще нарастне професионалната натовареност на учителите;
• известни съмнения в сигурността на системата и данните в нея;
• наличие на алтернативни системи в някои училища.

    Общо споделяно, и сред родители, директори и учители е мнението, че масовото въвеждане на системата "Електронен Дневник" - InfoServ® e-School би постигнала не само непосредствения резултат, свързан с подобряването на дисциплината в българските училища, но има потенциал да подпомогне общото подобряване на качеството на образованието и авторитета на учебните заведения и позитивна промяна на обществените нагласи към българското образование като цяло. 

 /Новини/Брой 7/bul7_img5s.gif

 

Добромир Живков, Маркет ЛИНКС

 

 

 Пазарът на натуралните сокове – лято 2011

  Продуктовата категория на натуралните сокове, както и повечето бързооборотни стоки, не беше подмината от общата вълна на свиване на потреблението на българските домакинства. Това се потвърждава и от сравнението на данните на Маркет ЛИНКС между юни 2010 и юни 2011 г.
    Консумацията на натурални сокове се свързва повече с емоционални мотиви, отколкото с рационални и за не малка част от българите те са по-скоро „лукс” отколкото ежедневна „потребност”. Това естествено се определя и от цената на категорията, която е по-висока в сравнение с конкурентните под-категории на бутилираните води, газираните напитки и плодовите сокове.    Според актуалните резултати от национално-представително проучване, делът на консуматорите се е свил с близо 10% за една година, но въпреки това, към настоящия момент, във всеки седем от десет български домакинства се пият натурални сокове.

 /Новини/Брой 7/bul7_img1s.gif

 

 Позициониране на марките
Структурата на пазара изглежда относително фрагментирана (на спонтанно ниво бяха регистрирани близо 30 марки) и се характеризира с един изявен лидер (Cappy), който е предпочитана марка за всеки четвърти, а общият дял на домакинствата, които консумират марката е 45% (от всички).
Първата позиция на марката до голяма степен се дължи и на много добрата дистрибуция във всички канали, потвърждаващо се от централното позициониране на Cappy по тип населено място. Това пряко влияе и върху високите стойности по индикатора познатост, който с успешната комуникация са основни елементи от изграждането на силната търговска марка.
    Българските марки Queens, BBB и Florina обособяват относително отделна и самостоятелна група и са следващите най-консумирани марки в страната. Любопитно е почти пълното припокриване на Queens и Florina по отношение на профила на техните консуматори, както по доход, така и по тип населено място. Това подсказва за близка по структура дистрибуция и позициониране в един и същ сегмент.
Вносните марки Happy Day и Bravo (и двете на австрийската Rauch) заемат примиум сегмента заедно с Granini, Pfanner и Santal, които са с по-ниски дялове на консуматори.    От марките на търговските вериги най-добро представяне има Clever, очаквано с позиции в градовете. Резултатите на Aro, FF Вкус и едноименната марка на Lidl са далеч от лидерите, но все пак се консумират от между 1% и 4 % от българските домакинства.

 /Новини/Брой 7/bul7_img2s.gif

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА МАРКИТЕ ПО ДОХОД И ТИП НАСЕЛЕНО МЯСТО

 /Новини/Брой 7/bul7_img3s.gif

 

Комуникационни активности
    В ситуацията на свиващ се пазар, компаниите сякаш стават по-активни в комуникацията с потребителите. През последните няколко месеца имаше кампании не само на лидерите в сегмента, но и на по-периферните марки на пазара. В телевизионните канали рекламираха, както българските марки Queens и Florina, така вносните и Cappy, Rauch с Happy Dаy и Granini. Активности имаха и Derby и Prisun, които са по-широко познати с газирани и плодови напитки.
Ефектът от кампаниите на марките е най-ясно видим при Cappy, която е и най-позната марка натурални сокове, както на спонтанно, така и на подпомогнато ниво. С много близки позиции по отношение на запомнеността на рекламите са Queens и Rauch с Happy Day. Разпределението по индикатора познатост поставя марките почти в двете крайности на скалата.

    Българските марки се позиционират много близко в потребителските възприятия, което може да бъде раглеждано и като индикатор за твърде сходен имиджов профил на Queens, BBB и Florina. Резултатите показват, че усилията на Queens (собственост на полската Tymbark) в посока на изграждане на нов имидж, изглежда, постигат известен ефект.

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА МАРКИТЕ ПО РЕКЛАМНА ЗАПОМНЕНОСТ И ПОЗНАТОСТ

/Новини/Брой 7/bul7_img4s.gif

 Бъдещето на натуралните сокове все по-често ще среща конкуренцията на други продукти от категорията на безалкохолните напитки. През последните години, популяризирането на културата на здравословното хранене води до известно препозициониране на продуктовата група на натуралните сокове в масовите нагласи. Редица потребители, нареждат категорията след прясно изцедените сокове и бутилираните минерални води. Възможно е това да доведе до насочване на част от високо статусните консуматори към по-здравословните напитки. От друга страна, натуралните сокове имат значим пазарен потенциал сред консуматорите със средни и по-ниски доходи, който би могъл да бъде реализиран при едно постепенно възстановяване на материалния статус и потреблението на българските домакинства.

   Представените данни са от национално-представително проучване на Маркет ЛИНКС сред 1200 лица на възраст над 18 години. Период на провеждане: 06-14.06. 2011 година.

Добромир Живков, Маркет ЛИНКС