Обществено-политически нагласи - юни 2019

Обратно 27.06.2019

Анализът и графиките можете да намерите тук.