Позиция на „Маркет ЛИНКС“ във връзка с публикуваните от Kantar Public на 18.02.2019

Обратно 19.02.2019

Бихме искали да изразим несъгласието си с подхода на колегите при представяне на партийната подкрепа за избори за Европейски парламент (докладът може да намерите тук) и конкретно усредняването на резултатите, получени от проучвания на две независими изследователски агенции.

Смятаме, че това влиза в противоречие с добрите професионални практики най-малко поради спецификите на структурата на извадката, подбора на респонденти и инструментариума на всяко теренно проучване. Пренебрегването на тези методологически принципи води до голям риск от представянето на неточна картина на нагласите на българското общество.

„Маркет ЛИНКС“ регулярно оповестява своите резултати на www.marketlinks.bg и Фейсбук страницата на агенцията, които разчитаме да бъдат коректно цитирани.

Позицията на „Маркет ЛИНКС“ може да видите тук.