Социално предприятие

През месец август 2018 фирма Маркет ЛИНКС стартира проект за подкрепа на социалното предприятие за хора в неравностойно положение на пазара на труда "Кол-енд-Коуд", финансиран по програма "Социално предприемачество" - ОП РЧР 20014 - 2020.

 

/Карусел/Call-and-Code-5.png