Имидж, стойност и позициониране на марката

Маркет ЛИНКС използва както моделът на Келер за оценка стойността на марката (Customer-Based Brand Equity (CBBE) Model), така и собствена методология Brand Performance Evaluation.

Същност
Стойността и идентичността на марката представлява събирателна от всички ценности и ползи, които една марка може да предложи на потребителите като допълнение към ползите от продукта.

Измерването на силата на марката включва изучаването на следните основни аспекти:
• познатостта на марката;
• позиционирането на марката /възприемане на определени характеристики на марката/;
• имидж на марката;
• употребата на марката;
• лоялността към марката.

Приложение
Създаването на силна марка е съществен елемент в изграждането и поддържането на голям кръг от потребители. Потребителите имат потребността да знаят защо те трябва да купуват продукт или услуга на дадена марка и какви ползи ще получат от използването им. Връзката, която потребителите правят с марката, независимо дали тя е изградена на база възприятие или личен опит, влияе силно върху навиците на покупка.

Предимства
Познаването на стойността на марката дава редица стратегически предимства в следните насоки:
• позволява да се увеличат приходите от продукта/услугата в сравнение с конкуренти, които предлагат продукт с по-ниска стойност на марката;
• поддържа висока познатост на вашия продукт/услуга;
• помага при сегментирането на пазара;
• може да се използва като маркетингов “лост” при представянето на нов продукт на пазара;
• често се интерпретира като индикатор за качество;
• предлага силна защита срещу появата на нови продукти и конкуренти на пазара;
• може да доведе до повишаване на първоначалната и последваща покупка на вашите продукти, чрез високата познатост на вашата марка и одобрението на нейния имидж/репутация и доверие в качеството й;
• силната марка опростява процеса на вземане на решение при покупка от страна на потребителите;
• силната марка намалява несигурността на потребителя от наличие на риск от взетото решение.