Групови дискусии

Същност
Качествено маркетингово изследване, при което независим водещ (модератор) интервюира малка група консуматори от определена таргет група.

Приложение
Събиране на дълбочинна качествена информация и изграждане на хипотези, свързани с:
• процеса на вземане на решение при покупка;
• имидж и отношение към марката;
• възприемане, отношение, навици и нагласи, свързани с продукт/услуга;
• възприемане на опаковка;
• възприемане на съществуващи реклами;
• възприемане на нови концепции, свързани с продукт, опаковка или реклама.

Предимства
• възможност да се разберат причините и мотивите за възприемане и избор на даден продукт от потребителите;
• генериране на творчески идеи за създаването на нов продукт/услуга, реклама или рекламна концепция;
• клиентът поръчващ изследването има възможност лично да наблюдава спонтанните реакции на потребителите.

Ограничения на метода
• резултатите не са представителни за изследваната съвкупност и трябва да се разглеждат като хипотези, които да бъдат верифицирани чрез количествено изследване.
• минимален брой групови дискусии: 2

Място на провеждане
на груповите дискусии

Маркет ЛИНКС разполага със специално изградена в офиса на фирмата зала, състояща се от две помещения, разделени с едностранна огледална стена, позволяваща на клиентите непосредствено да наблюдават груповата дискусия, без да смущават участниците. Прави са аудио и видео запис на дискусиите. Залата е оборудвана за симултантен превод, който се извършва от специализирани преводачи.