Наблюдения

Същност
Филмиране на видеокасета или регистриране в предварително подготвени форми на определена активност на представителите на таргет групата без наблюдаващият по някакъв начин да участва или влияе върху дейността им. Наблюдението се прави със знанието на потребителя.

Наблюдава се поведението на клиентите в естествени условия:
• физическа активност – навици на покупка, хранене и др.
• продължителност на дейностите – време, отделяно за всяка от тях;
• вербална и не вербална комуникация – съдържание на разговор в магазина, тон на гласа, мимики и т. н.

Приложение
• изучаване на нови и непознати пазари;
• регистриране на неизучени или променени модели на поведение;
• генериране на идеи свързани с подредба на продуктите или подобряване на обслужването.

Предимства
Методът е подходящ при:
• дейности, при които присъствието на трето лице би променило реакцията на изучаваното лице;
• дейности, които се регистрират като факт, без да се търси причинно-следствената връзка – регистриране на седмичното посещение в магазин
• изясняването на специфични аспекти от употребата на даден продукт/услуга.

Наблюдение на фокус групи/дълбочинни интервюта през интернет в реално време


• Маркет ЛИНКС предлага наблюдение на фокус групи/дълбочинни интервюта през интернет в реално време. Минималната скорост е 512 kb/s