Тестиране на рекламни концепции

Същност
Предварителното тестване на рекламна концепция под формата на story – line, story board или аниматикс помага на клиентите да установят възприемането на идеята на бъдещата реклама от потребителите /или потенциалните потребители/ на продукта, както и да се доразвие творческата идея.

Приложение
Методът е подходящ за събиране на качествена информация, свързана с:
• емоционалното въздействие на рекламата;
• рационалното въздействие на рекламата;
• връзка на рекламата с продукта и марката;
• позициониране на марката;
• оценка и възприемане на персонажите от рекламата;
• приложимост и въздействие на рекламното изречение;
• провокиране на желание за покупка и употреба на продукта.