Оценка на уебсайт

Същност

Изследват се реакциите на посетителите на сайта - емоционално и рационално ниво. Разкрива се как реално респондентите усещат, възприемат и използват сайта. Получават се нови творчески решения.

Основни индикатори

Леснота на използваемост:
Ясно е представена информация
Добре организираната страница
Четливостта и яснотата на текста
Съвместимостта на графиките и рекламите със съдържанието

Целесъобразност и значение:
Подходящо съдържание на сайта
Съдържанието е правилно, пълно, добре написано
Съдържанието е от значение за бизнес стратегията

Дизайн:
Цветовете са атрактивни и привлекателни за повечето посетители
Елементите са оразмерени и разположени да се вмести в прозореца на браузъра

Съдържание:
Съдържанието е интересно и стойностно за посетителите
Съдържанието има потенциал да привлече повече посетители
Съдържанието е актуално

Достъпност:
Кратко време за зареждане
Лесно разглеждане на страниците в сайта