Изследвания на мястото на продажбите

 Същност
Регистриране на вида продукти и марки, които купувачът възнамерява да закупи преди да влезе в магазина и реално осъществената покупка. Събирането на информацията става с помощта на група обучени интервюери, които стоят на входа на предварително определени по тип и място търговски обекти и интервюират излизащите от магазина купувачи.

 Приложение
Изследванията на мястото на продажбите/покупките са подходящи за оценка на ефективността на рекламни кампании/промоции, като се следи делът на рекламирания продукт спрямо всички закупени продукти от същата продуктова категория. Обикновено изследването се провежда на две вълни – преди и след кампанията.