Тестиране на готови реклами

Същност
Изследване на възприемането на вече завършена реклама от консуматори или потенциални консуматори на даден продукт/услуга.

Приложение
Предварителните рекламни тестове помагат да се установи:
• дали рекламата като цяло е привлекателна и запомняща се;
• дали ще се открои от рекламите на конкурентните продукти;
• разбиране и послания на рекламата;
• внушения на емоционално ниво - какво усещане за продукта и за марката създава рекламата;
• внушения на рационално ниво;
• дали рекламата би могла да се използва на българския пазар.

 

При използване на готова телевизионна реклама, излъчвана на други пазари, обичайна практика е да се установи възприемането й от българските потребители и дали тя би имала желания ефект върху тях.