Мистериозен клиент

 Същност
Посещение на подставени лица в предварително определени обществени места (магазини, ресторанти, барове, хотели и т.н.) с цел оценка на предлаганите услуги.

 Мистериозните купувачи се представят за обикновени потребители, но по време на посещението си следват определени инструкции (свързани с начина на поведение, задавани въпроси, извършване на определена покупка и т.н.). След напускането на обекта мистериозните купувачи попълват предварително подготвени форми за отчет и изготвят доклад с впечатленията си от посещението.

 Приложение
Изследването е подходящо за анализ и оценка на:
• нивото на обслужване на лица и фирми, свързани с дистрибуцията и продажбата на продуктите на клиента – служители, дистрибутори, продавачи, участници в промоционални дейности;
• ефективността на тренировъчни програми.