Омнибус

Същност

Изследване с определена периодичност във времето, което включва няколко блока с въпроси за различни, но съвместими продукти. Параметрите на извадката са стандартни (отнася се за населението над 18 год.) и се прави описание на съвкупността по  демографски характеристики: регион, тип населено място, пол, възраст, образование, трудова заетост, позиция на работно място, сфера на трудова заетост, семейно положение, брой членове на домакинството, брой деца до 14 години в домакинството, среден месечен доход на член от домакинството, среден месечен доход на домакинството, етническа принадлежностпол, възраст, образование, заетост, доход, семейно положение и брой членове в домакинството.

В омнибус участват няколко клиента, като всеки от тях заплаща и получава само резултатите от поръчаните от него въпроси.

Приложение
• измерване на пазара – обеми, дялове, проникване, честота на покупки;
• измерване на лоялността към марката;
• проследяване на имиджа на собствените и конкурентни марки;
• оценяване на ефективността на рекламни кампании;
• оценяване на ефективността на рекламни носители.