Симулиран пазар

Същност
“Лабораторен” метод, с помощта на който традиционния сложен процес на покупка е опростен - консуматорите влизат в специално изграден импровизиран магазин, в който са изложени различни реклами, и пазаруват определен тип стоки от щандове, имитиращи щандовете в магазините. На базата на импровизираната покупка, изследователите изчисляват нивото на първоначалната покупка и честотата на последващите покупки.

Приложение
Симулираният пазар позволява:
• да се направи предварителна прогноза за успеха на продажбите на даден продукт
• дава важна информация за вземане на решение кои продукт да бъдат пуснати на пазара.