TAPI

Същност

Преки лични интервюта, в които интервюерът регистрира данните с помощтта на таблет или друго преносимо устройство 

 

Маркет ЛИНКС инвестира активно в ресурси и експертиза за TAPI проучвания

• Над 100 таблета

• Android/iOS user-friendly Mobile App

• Онлайн и офлайн събиране на данни

• Мултимедия, GPS координати и проследяване, баркод сканиране

• Всички видове въпроси/индикатори се поддържат от използвания софтуер

• Проверка на данните и доклади в реално време

• Различни графични визуализации

• Таблици за клиентите и доклади по специален дизайн