Периодични изследвания

Същност
Проследяване на развитието на пазара във времето чрез:
• провеждането на няколко идентични изследвания (вълни) през определен период от време;
• повторяемост на едни и същи въпроси (индикатори) в различните вълни, като е възможно и добавяне на нови;
• интервюират се различни хора (респонденти) във всяка вълна.

Приложение
Регистриране на промени и тенденции в:
• навиците на потребителите;
• удовлетвореност от продукта/услугата;
• имидж на марката;
• възприемане и познатост на рекламна кампания.